меню
Є питання? Телефонуйте
зворотній зв'язок
UA
Вагові термінали

 

Вагові термінали (вагові індикатори) – електронні вимірювальні прилади, які використовуються для виробництва електронних ваг, є основою. Сучасні вагові термінали являють собою спеціалізовані мікрокомп’ютери, до складу яких входять, як правило, аналого-цифровий перетворювач, контролер, пам’ять, мікросхеми портів передачі інформації. Вагові термінали виконують такі функції:

При прикладанні механічного навантаження до тензодатчиків їх електричні характеристики змінюються пропорційно закону зміни навантаження. Крім корисної (інформативної) зміни сигналу з тензодатчиків виникають численні паразитні зміни сигналу. Вони викликаються короткочасними (скачки в мережі живлення, електричні наведення на тензодатчик і з’єднувальний кабель) і повільно змінюючимися впливаючими факторами (зміна температури, мікрозміщення точки докладання зусиль, процеси, що відбуваються всередині кристалічних решіток тензорезистора і основи тензодатчика під дією прикладеної механічної сили) і багато іншого. З цих причин сучасний ваговий термінал повинен мати досконалу апаратну і програмну підтримку методів аналізу та протидії паразитних змін сигналу.