меню
Є питання? Телефонуйте
зворотній зв'язок

Автоматизація процесу завантаження вапняно-обпалювальної печі

Система управління (СУ) автоматичним завантаженням вапняно-обпалювальної печі

Фахівці нашої компанії розробили і впровадили систему управління СУ для забезпечення автоматичного і ручного управління виконавчими пристроями, які виконують завантаження вапняно-обпалювальної печі, а також контролю параметрів виробництва вапна.

Обладнання СУ завантаженням печі (електронне обладнання) змонтовано в електричній монтажній шафі зі ступенем захисту IP54. На передній панелі шафи розміщені органи ручного управління і світлової сигналізації. Шафа встановлена біля вагового бункера (нижнє положення скіпового підйомника).

Для роботи системи управління завантаженням вапняно-обпалювальної печі і контролю параметрів її роботи були встановлені датчики положення, датчики температури і датчики розрядження.

Алгоритм роботи системи управління завантаженням вапняно-обпалювальної печі в автоматичному режимі:

1.      Скіповий підйомник після включення обладнання піднімається вгору (СУ подає команду «скіп вгору») і при наявності в ньому матеріалу вивантажується.

2.      Скіповий підйомник при наближенні до проміжного бункера печі за допомогою спеціальних кронштейнів відкриває кришку цього бункера. Кришка проміжного бункера оснащена двома датчиками закриття (основним і дублюючим поз. 1 на рис. 1). Після надходження сигналу від датчиків про відкриття кришки проміжного бункера відраховується інтервал часу (визначається при налагодженні) і подається сигнал відключення скіпового підйомника.

3.      Після зупинки скіпа в верхньому положенні відраховується час вивантаження скіпа (задається при налагодженні, приблизно 2 секунди) і після закінчення цього часу подається команда «скіп вниз».

4.      Після закриття кришки проміжного бункера подається команда на відкриття завантажувального люка печі. Положення завантажувального люка контролюється за допомогою датчиків положення поз. 2 і 3 (див. рис. 1).

5.      При досягненні скіповим підйомником датчика нижнього положення (поз. 14 на рис. 2) команда «скіп вниз» вимикається і скіп зупиняється.

6.      Після того як скіп зупиниться, в нижньому положенні запускається процес завантаження вагового бункера. Ваговий бункер встановлений на чотири вагових датчика (поз. 18-21 на рис. 1). Його днище оснащено датчиком відкриття і датчиком закриття (поз. 16 і 17 на рис. 1). СУ перевіряє закриття днища (подає команду закрити) вагового бункера, і якщо воно закрите, включається пристрій подачі матеріалу. Вага матеріалу у ваговому бункері безперервно аналізується контролером дозування, і при досягненні заданої дози пристрій подачі вимикається. Облік витрат матеріалу і підрахунок кількості циклів завантаження не ведеться.

7.      Після того як доза матеріалу набрана, подається команда відкриття днища вагового бункера. Після повного відкриття днища (контролюється датчиком відкриття) відраховується час вивантаження вагового бункера в скіп і подається команда закриття днища.

8.      Після того як скіп завантажений, СУ очікує надходження команди від датчика рівня матеріалу в печі.

9.      При надходженні сигналу від датчика рівня подається команда «скіп вгору», після чого скіп починає рух вгору.

10.    Далі цикл повторюється з п. 1.